Tahání a zvedání nepojízdného BX

Autor: administrator <marty@bxclub.com>, Téma: Karoserie, Vydáno dne: 01. 07. 2005

Tahání se všemi koly na zemi Hydraulický systém musí být pod tlakem (běžící motor). Jestli motor neběží, tahejte jen na krátké vzdálenosti a na brždění používejte ruční brzdu...

 Používejte pevnou tyč anebo lano uchycené do ok vpředu a vzadu. Zdvihněte předek vozidla, aby jste zabránili poškození převodovky kontaktem s vozovkou.

záchytné body na BX-u
Automatická převodovka
Přesvědčte se, že převodovka je v neutrální poloze N, nepřekračujte rychlost 50km/h, ale podle možnosti tahejte se zdvihnutou přední částí.

V případě, že taháte auto s koly na zemi, je třeba dodržovat následující zásady:

  • Venkovní osvětlení pracuje nezávisle od zapalování.
  • Otočte zapalovací klíč do polohy 'A', kde je odemknuté řízení a zapalování je vypnuté, ale brzdové světla, směrovky a příslušenství jako stěrače a ostřikovače, elektrické okna a klakson jsou funkční.
  • Pokud motor neběží, baterie se vybije používáním elektrických spotřebičů, které by proto mělo být omezené na minimum.
  • Pokud je auto tahané, v žádném případě nepřepínejte klíč do polohy 'S', protože při vytáhnutí klíče v této pozici se uzamkne řízení.
 
Tahání se zdvihnutou přední nápravou
Zachyťte háky na každé z ramen pružení; zasuňte plošinu pod auto a dávejte pozor, aby jste nepoškodili nárazník.
 
Tahání se zdvihnutou zadní nápravou
Zachyťte háky za zadní nápravu a dávejte pozor jako při tahání se zdviženou přední nápravou..
 
Tahání modelu BX 4x4
Citroën BX 4x4 nesmí být nikdy tažen jen s dvěma koly na zemi.

Zvedací body

Zvedání
Nezachytávejte zvedákem auto kdekoliv za podvozek, ale jen za  na obrázku výše vyznačené body.
 
Střešní nosič
Model BX Estate je vybaven dvěma nosnými rameny na střeše. Maximální přípustná hmotnost nákladu je 100 kg. Hmotnost nákladu musí spočívat len na dvou nosných ramenech, na které se přichytí střešní nosič. Střecha nesmí nést žádný náklad!

střešní ramena

U ostatních typů BX používejte jen výrobcem doporučené střešní nosiče pro uvedený typ vozidla, přičemž maximální hmotnost nákladu je 75 kg.
 
 

Univerzální nosič na lyže i kola.