Pár triků pro jednoduchou diagnostiku poruch hydrauliky.

Autor: administrator <marty@bxclub.com>, Téma: Hydraulika, Vydáno dne: 30. 06. 2005

Většina Citroënů s hydropneumatickým odpružením, jezdících na našich cestách, je staršího data. Na druhé straně se chování automobilu s hydropneumatickým odpružením je často neobvyklé a většina majitelů nedokáže poznat poruchu, případně jestli chování vozidla je nesprávné...

. V první řadě je si třeba uvědomit, jestli se automobil se chová na cestě velmi příjemně, stabilně, pružení je mimořádně měkké a při překonávaní nerovností se vozidlo dlouho a měkko pohupuje. Pokud tomu tak není, je zapotřebí hledat poruchu v hydraulickém systému. Dříve, než navštívíte drahý servis, zkuste několik následujících triků:

  1. Nastartujte motor, přesvědčte se, že manuální páka světlé výšky je v běžné jízdní poloze, vystupte z auta a počkejte několik sekund, dokud se neustálí tlak v hydraulickém systému.

  2. Přejděte k přední části vozidla. Opřete se do kapoty v jejím středu. Auto musí už při slabém zatlačení měkce reagovat. Při silnějším zatlačení musí auto hluboko a měkce klesnout a pomalu vystoupit nahoru. Pohyb přitom musí být na obou stranách stejný. Pokud na jedné straně auto pruží tvrdší a rychleji odskakuje nahoru, pravděpodobně je na té straně vadná hydraulická koule. Pokud auto tvrdě pruží na celé přední straně, jedná se o poruchu buď obou koulí, anebo o jinou závadu.

  3. Opřete se celou váhou o přední část vozidla a držte.. Auto poklesne a po několika sekundách se vrátí do původní polohy. Když teď auto pustíte, pomalu se zvedne a po několika sekundách se opět vrátí do původní polohy.

  4. Zopakujte postup z bodů 2 a 3 i v zadní časti vozidla.

  5. Zaposlouchejte se do chodu motoru. Raz za čas by se měl ozvat typický zvuk tlakového čerpadla jako mírné zabzučení. Perioda spouštění čerpadla závisí od stavu hlavní tlakové koule, ale i celého hydraulického systému jako i typu vozidla (počet koulí). Při poruše hlavní tlakové koule se zabzučení ozývá často, případně zní nepřetržitě, jako bezprostředně po startu vozidla. Za hranici se považuje interval spínaní čerpadla okolo 13 sekund. Jestli je interval kratší, je potřeba hlavní kouli bezpodmínečně doplnit anebo vyměnit!
    Podcenění uvedené závady může vést ke zničení více dalších (a dražších!) složek hydraulického systému (čerpadlo, tlumiče).

  6. Přepněte auto do nejvyšší servisní polohy. Otevřete vyrovnávací nádržku a pozorujte hladinu hydraulické kapaliny. Jestli po ustálení v nejvyšší poloze je prázdná nádržka, doplňte kapalinu podle rysky. Pokles hladiny kapaliny se nemusí hned projevit negativním chováním vozidla. Může ho signalizovat například problikávání kontrolky stavu hydraulického systému při prudším zatáčení u zatíženého auta. Signálem poklesu hladiny kapaliny může být i rychlejší padání vozidla z horní servisní polohy, případně padání se děje skokem a je doprovázené syčením v důsledku zavzdušnění hydraulického systému. Množství hydraulické kapaliny kontrolujte vždy v nejvyšší servisní poloze!

  7. Stav hlavní tlakové koule můžete prověřit i tak, že po vystoupení z auta a po ustálení tlaku v běžné provozní poloze vypněte zapalování. Chvilku počkejte a potom, bez nastoupení do auta, přepněte páku výškového nastavení do terénní polohy. V hlavní tlakové kouli musí být dostatek tlaku, aby vyzdvihlo vozidlo do požadované polohy (anebo skoro, zdvihnutí vozidla musí být viditelné)!

Pro vadný hlavní zásobník tlaku je symptomatické velmi krátké zavrčení tlakového čerpadla, případně jej ani neslyšíte, jen slabé cvakání tlakového regulátoru s periodou řádově několika sekund. Je to způsobené tím, že pokud při dobrém hlavním zásobníku tlaku je potřeba do systému natlačit několik stovek ccm vysokotlaké kapaliny, u vadného zásobníku se nepřečerpává skoro žádná kapalina, jen se zvyšuje její tlak (kapalina, na rozdíl od plynu, není stlačitelná - fyzika 8. ročníku základní školy). Tento stav je velmi nebezpečný a může způsobit závady, u kterých cena v porovnání s náklady na výměnu hlavní koule je neporovnatelně vyšší! Poslouchání chodu tlakového čerpadla je proto dobrou pomůckou pro určení, jestli je závada v hlavním tlakovém zásobníku, anebo přichází ke ztrátě tlaku ze systému na jiném místě, když metoda popsaná v bodě 7 signalizuje poruchu.